ด่านศุลกากรเบตง
Betong Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเบตง หมู่ที่ 7 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7323-1194 โทรสาร - E-mail : betongcustoms@gmail.com Facebook : ด่านศุลกากรเบตง กรมศุลกากร

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ผลงานทางวิชาการ 'เรื่อง กรมศุลกากรกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรสัตว์ป่า ตามอนุสัญญว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่้าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ 'ไซเตส (CITES)'3 มกราคม 2566 12:37:4172
2 การนำยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออก เป็นประจำ นำเข้ามาในหรือนำออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของด่านศุลกากรเบตง (Customs pass)3 มกราคม 2566 12:04:1495
3 knowledge management แนวทางการดำเนินคดีลักลอบตามกฎหมายศุลกากร กรณีศึกษาด่านศุลกากรเบตง3 มกราคม 2566 11:38:3877
4 มาตรการภาษีศุลกากรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าชายแดน ประจำไตรมาสที่ 4 คือ สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน BOI3 มกราคม 2566 11:26:3090
5 มาตรการการคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 256018 กุมภาพันธ์ 2565 14:44:1899
6 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ BOI17 สิงหาคม 2565 11:41:3775
7 การสร้าง QR code 3 มกราคม 2566 11:25:10107
ผลลัพท์ทั้งหมด 7 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเบตง
หมู่ที่ 7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7323-1194

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเบตง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเบตง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ