ด่านศุลกากรเบตง
Betong Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเบตง หมู่ที่ 7 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7323-1194 โทรสาร - E-mail : betongcustoms@gmil.com

สถิติการนำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 256711 เมษายน 2567 15:43:462
2 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256719 มีนาคม 2567 14:25:5618
3 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 256719 มีนาคม 2567 14:25:0011
4 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 256625 มกราคม 2567 14:38:1155
5 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25663 มกราคม 2567 14:00:1336
6 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 256614 พฤศจิกายน 2566 15:28:3592
7 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 256624 พฤศจิกายน 2566 10:13:2882
8 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 256612 ตุลาคม 2566 12:25:1770
9 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 256621 สิงหาคม 2566 11:27:0470
10 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 256611 กรกฎาคม 2566 11:51:1277
11 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 256620 มิถุนายน 2566 15:05:2577
12 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 256619 พฤษภาคม 2566 11:19:1260
13 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 256626 เมษายน 2566 13:58:0565
14 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25663 มีนาคม 2566 16:26:4072
15 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25668 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:5895
16 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 256512 มกราคม 2566 15:17:5594
17 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือพฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 15:16:5874
18 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:56:2693
19 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:56:3997
20 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:5973
21 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:4094
22 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:2980
23 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:2196
24 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:09101
25 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25659 พฤศจิกายน 2565 10:54:45120
26 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:54:30102
27 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:54:18144
28 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:5297
29 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:38114
30 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:2293
31 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:0395
32 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:51102
33 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:35108
34 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:26129
35 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:1496
36 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:0595
37 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:51:42103
38 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:3187
39 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:1983
40 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:01125
ผลลัพท์ทั้งหมด 40 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเบตง
หมู่ที่ 7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7323-1194

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเบตง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเบตง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ