ด่านศุลกากรเบตง
Betong Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเบตง หมู่ที่ 7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7323-1194 โทรสาร - E-mail : -

สถิติการนำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 256625 มกราคม 2567 14:38:1121
2 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25663 มกราคม 2567 14:00:1322
3 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 256614 พฤศจิกายน 2566 15:28:3569
4 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 256624 พฤศจิกายน 2566 10:13:2867
5 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 256612 ตุลาคม 2566 12:25:1751
6 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 256621 สิงหาคม 2566 11:27:0459
7 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 256611 กรกฎาคม 2566 11:51:1262
8 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 256620 มิถุนายน 2566 15:05:2559
9 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 256619 พฤษภาคม 2566 11:19:1246
10 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 256626 เมษายน 2566 13:58:0551
11 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25663 มีนาคม 2566 16:26:4061
12 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25668 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:5882
13 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 256512 มกราคม 2566 15:17:5580
14 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือพฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 15:16:5863
15 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:56:2681
16 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:56:3984
17 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:5959
18 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:4084
19 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:2970
20 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:2184
21 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:0992
22 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25659 พฤศจิกายน 2565 10:54:45106
23 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:54:3092
24 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:54:18137
25 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:5288
26 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:38105
27 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:2281
28 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:0387
29 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:5192
30 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:3597
31 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:26118
32 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:1489
33 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:0584
34 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:51:4294
35 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:3181
36 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:1977
37 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:01114
ผลลัพท์ทั้งหมด 37 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเบตง
หมู่ที่ 7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7323-1194

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเบตง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเบตง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ