ด่านศุลกากรเบตง
Betong Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเบตง หมู่ที่ 7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7323-1194 โทรสาร - E-mail : -

สถิติการนำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 256619 พฤษภาคม 2566 11:19:128
2 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 256626 เมษายน 2566 13:58:059
3 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25663 มีนาคม 2566 16:26:4016
4 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25668 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:5824
5 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 256512 มกราคม 2566 15:17:5527
6 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือพฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 15:16:5825
7 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:56:2630
8 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:56:3923
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:5913
10 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:4040
11 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:2925
12 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:2143
13 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:0951
14 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25659 พฤศจิกายน 2565 10:54:4561
15 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:54:3049
16 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:54:1890
17 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:5251
18 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:3864
19 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:2245
20 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:0345
21 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:5148
22 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:3558
23 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:2670
24 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:1451
25 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:0548
26 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:51:4255
27 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:3141
28 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:1938
29 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:0171
ผลลัพท์ทั้งหมด 29 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเบตง
หมู่ที่ 7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7323-1194

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเบตง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเบตง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ