ด่านศุลกากรเบตง
Betong Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเบตง หมู่ที่ 7 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7323-1194 โทรสาร - E-mail : betongcustoms@gmail.com Facebook : ด่านศุลกากรเบตง กรมศุลกากร

สถิติการนำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25677 พฤษภาคม 2567 12:24:0818
2 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 256711 เมษายน 2567 15:43:4626
3 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256719 มีนาคม 2567 14:25:5626
4 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 256719 มีนาคม 2567 14:25:0025
5 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 256625 มกราคม 2567 14:38:1164
6 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25663 มกราคม 2567 14:00:1342
7 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 256614 พฤศจิกายน 2566 15:28:3599
8 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 256624 พฤศจิกายน 2566 10:13:2890
9 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 256612 ตุลาคม 2566 12:25:1778
10 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 256621 สิงหาคม 2566 11:27:0478
11 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 256611 กรกฎาคม 2566 11:51:1283
12 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 256620 มิถุนายน 2566 15:05:2585
13 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 256619 พฤษภาคม 2566 11:19:1268
14 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 256626 เมษายน 2566 13:58:0571
15 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25663 มีนาคม 2566 16:26:4078
16 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25668 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:58101
17 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 256512 มกราคม 2566 15:17:55101
18 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือพฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 15:16:5881
19 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:56:26101
20 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:56:39102
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:5980
22 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:40100
23 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:2989
24 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:21102
25 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25659 พฤศจิกายน 2565 10:55:09107
26 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25659 พฤศจิกายน 2565 10:54:45128
27 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25659 พฤศจิกายน 2565 10:54:30109
28 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:54:18151
29 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:52105
30 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:38120
31 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:22103
32 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:53:03104
33 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:51110
34 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:35116
35 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:26137
36 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:14104
37 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25649 พฤศจิกายน 2565 10:52:05104
38 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25649 พฤศจิกายน 2565 10:51:42113
39 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:3195
40 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:1990
41 สถิติการนำเข้า ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25639 พฤศจิกายน 2565 10:51:01132
ผลลัพท์ทั้งหมด 41 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเบตง
หมู่ที่ 7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7323-1194

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเบตง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเบตง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ